4. april 2019

Årsmøte i Angvik Bygdelag


Årsmøte i Angvik Bygdelag/Bygdestue avholdes 2. Mai kl.1900, på Bygdestua. 

Innkomne saker må være styret i hende senest 25. april.

Vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet:
Kommuneplanens arealdel.
Gapahukplaner
Kommunevalget0 kommentarer:

Legg inn en kommentar