13. desember 2018

Årboka «Du mitt Nordmøre 2018» til sals i butikkar i Gjemnes:Bunnpris Angvik, Joker Torvikbukt, Bunnpris Batnfjord, Coop marknad Batnfjord og Nikoiline.

Boka er på vel 200 sider og kostar kr 200. Dette kan vere ei fin julegåve til familie, kjente og kjære. Det er stoff frå heile Nordmøre, og vårt område er godt representert. Her er tekstar om  krigminne, naturkatastrofar, industri, musikarar og kunstnarar; prosatekstar og dikt.

Frå vårt nærområde kan nemnast: A/S Rødsand Gruber – historisk samandragSpionasje på Skei (historie om Norvald Nilssen), Lensmennene i NilssenættaSuksess med cello (om cellisten Marit Aspås frå Angvik),  Domkantor med klare meiningar (om domkantor i Nidaros  Magne Harry Drågen frå Øre), Diktator i Hustadvika (portrettintervju med Odd Arne Halaas frå Eide),  Berget og steinen (dikt),  Kjærleiksnatt (dikt) og Naglespprett og morskjærleik (barndomsminne).

Gjemnes Mållag
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar