3. juni 2016

Mandag 6. juni får du IKKE sitte hjemme!!

For da skal det stemmes over 3 alternativer for Gjemnes kommune i forbindelse med kommunereformen. De er:
  1. Vestover sammen med Nesset og Molde kommune
  2. Bestå som egen kommune
  3. Gå nordover sammen med Kristiansund kommune
Angvik Bygdelag vil oppmode alle i indre Gjemnes om å møte opp i Flemma denne dagen for å avgi sin STEMME! Her er hver og en viktig for at politikerne skal få nok grunnlag for å ta en så viktig avgjørelse i kommunestyret den 28. juni. Hver ei stemme er viktig!

Angvik Bygdelag tilbyr å ordne skyss for de som ikke har det, slik at ingen skal ha grunn for å sitte hjemme.

Dette er den viktigste saken for bygda vår, vårt lokal-samfunn og vår fremtid på veldig lenge!

Derfor er det ikke lov å sitte hjemme denne dagen!


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar