7. juni 2016

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue

Tirsdag 21. juni kl. 19.00 avholdes årsmøter i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdestue.

Foruten ordinære årsmøtesaker kommer vi tilbake til ytterligere program for kvelden.

Saker som skal behandles i årsmøte, må være styret i hende innen 14. juni.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar