12. mars 2015

Folkemøte om Kjerringlia vindkraftanlegg 25. mars.

Folkemøte om utbygging av Kjerringlia vindkraftverk på
Heggem Allaktivitetshus 25. mars kl. 19.
Folkemøte om Kjerringlia vindkraftverk onsdag 25.mars kl. 19:00 på Heggem Allaktivitetshus
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om Kjerringlia vindkraftverk, sør for Osmarka i Gjemnes kommune. 
Eolus Vind Norge AS planlegger et vindkraftverk bestående av inntil ti vindturbiner.
Adkomstveien og flere av altemativene for nettilknytning vil berøre Nesset kommune.
På møtet 25. mars vil NVE orientere om den formelle saksbehandlingen.
Tiltakshaver vil være representert og orientere om planene.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar