20. juni 2014

Turstiprosjektene mottok gaver fra Sparebanken Møre

Sparebanken Møre Tingvoll ved Magnhild Gjelsten Søvik (i midten) 
delte ut gaver til Flemma IL v/Jorid Leirdal Hoem og Angvik Bygdelag 
v/ Ola Indergård.
Turstiprosjekter i Angvik og Flemma mottok gaver fra Sparebanken Møre avd. Tingvoll

Sparebanken Møre avd. Tingvoll deler hver vår og høst ut gaver til lag og organisasjoner etter søknad.
Torsdag 19. juni var det klart for vårens gaveutdeling på sørsida av Tingvollfjorden.
Ved en enkel markering på Angvik Gamle Handelssted overrakte Magnhild Gjelsten Søvik på vegne av banken gaver både til Angvik Bygdelag og Flemma Idrettslag.
Angvik Bygdelag mottok kr. 20.000,- til turstiprosjektet i Sandadalen.
Flemma IL mottok kr. 20.000,- til turstiprosjekt ved Flemsætervatnet.


Angvikposten gratulerer gavemottakerne og vil samtidig gi honnør til Sparebanken Møre på Tingvoll som nok en gang viser seg som en aktiv bidragsyter på begge sider av Tingvollfjorden.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar