3. juni 2014

Kunstgrasbanen og tursti-prosjektet fikk begge tildelt tippemidler

Tursti-prosjektet har fått innvilget kr. 185 000,- i tippemidler
for del 2. Her under åpninga tidligere i vår.
Kunstgrasbanen har fått innvilget de siste kr. 500 000,- av
omsøkte tippemidler.
Både tursti-prosjekt og kunstgrasbane - prosjekt fikk begge tilsagn på omsøkte tippemidler.

Kunstgrasbanen har søkt om kr. 1 000 000,-, har tidligere fått kr. 500 000,- og får nå sine siste kr. 500 000,-.

Turstiprosjektet del 2 har søkt om tilsammen kr. 197 000,- og fikk innvilget kr. 185 000,-. Turstien har også tidligere for del 1 fått kr. 181 000,-.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar