10. mars 2014

Årsmøte i Angvik IL

Angvik Idrettslag kaller inn til årsmøte på Bygdastua tirsdag 25. mars klokka 19.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker:
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg av leder, nestleder (kasserer), styremedlem (sekretær), vara, revisor, valgkomité.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret minst 1 uke før årsmøtet.Angvik Idrettslag


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar