18. mars 2014

Årsmøte i Angvik Bygdelag

Det vil bli avholdt årsmøte i Angvik Bygdelag onsdag 23. APRIL.

Saker må være styret i hende innen 7. april (leveres til Kjetil Erstad på butikken).

Program for kvelden vil bli annonsert senere.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar