20. oktober 2011

Historieboka er klar for salg


Eit omfattande forarbeid av forfattarane Rolf og Solveig Hindhammer har no resultert i ei innhaldsrik og flott bok. "Historiebok for Angvik og grendene rundt" heiter verket, og det ligger vel i tittelen kva boka omhandlar.


Boka kjem i sal på Bunnpris laurdag den 22. oktober frå klokka 10.00.
Den er i A4 med 448 sider, det er ca 500 bilete og det er eit begrensa opplag på 400 eksemplar.
Prisen er kr 600,- pr bok. 
                                                        Forfattarane Rolf og Solveig Hindhammer er endeleg klar med
                                                        historieboka fra Angvik og grendene rundt.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar