18. april 2011

Årsmøtereferat fra Angvik vassverk


Årsmøtet ble holdt på Angvik Næringspark 24.03. 2011.
I alt 19 abonnenter var tilstede.

Fra referatet kan nevnes at styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt. De reviderte vedtektene vil bli sendt ut til alle abonnenter i løpet av året, sammen med nye andelsbevis.

På grunn av bl. a. ekstrem lav grunnvannstand i vinter, har det til tider vært nødvendig å oppfordre til vannsparing. Styret har derfor måttet sette i gang graving av nye brønner. Dette er nå utført, og vanntilførselen er nå svært bra.Vannavgiften ble vedtatt uforandret, dvs. kr. 2100,- pr år + mva (2625,-)
Gatelysavgift, som før, kr. 250,- + mva (312,50)

Det er videre innkjøpt kabler og master med tanke på videre utbygging av gatelysnettet.

Valg:
Styre for 2011. Ketil Angvik             pers. vara: Terje Angvik
                         Ola Indergård                       pers. vara: Thomas Angvik
                         Roger Rausand          pers. vara: Anders Danielsen

Revisorer:       Bjørnar Danielsen
                        Jan Ketil Duaas

Valgkomite:    Svein Aspås
                        Helmer Sørvik
                        Øystein Angvik

I løpet av nærmeste framtid vil det bli sendt ut avgiftskrav for et halvt år. I den forbindelse vil styret få understreke viktigheten av at abonnentene betaler til rett tid. Det er leitt at noen hver gang må purres for å få inn avgifta. Dette er både tidkrevende, og ubehagelig.


Angvik Vassverk 


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar