1. april 2011

Angviksalen vedtatt solgt

På årsmøte i Angvik Bygdastue BA torsdag 31.mars, ble det enstemmig vedtatt å selge Angviksalen til Angvik Gamle Handelssted.


Styrets innstilling til vedtak var følgende:
Årsmøtet i Angvik Bygdastue BA vedtar å selge Angviksalen til Angvik Gamle Handelssted AS
for kr. 2.359.297,-

Beløpet gjøres opp på følgende måte:

Angvik Bygdastue BA sin gjeldspost  til AGH kr 1.509.297 motregnes mot kjøpesummen.


AGH utbetaler til Angvik Bygdastue BA  kr 200.000,- senest 30 dager etter iverksettelse av denne avtale. Resterende kjøpesum kr 650.000 skal løpe rente og avdragsfritt og utbetales pr april 2015.
Ved medundertegning på avtale stiller Erik Berg og Stig O. Jacobsen seg som pro rata kausjonister med 50 % hver for rettidig innbetaling av beløpet til Angvik Bygdastue BA.
Alt økonomisk mellomværende mellom AGH og Angvik Bygdastue BA pr. 31.12.10 anses med dette oppgjort.
Årsmøtet gir styret i Angvik Bygdastue BA fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med
Angvik Gamle Handelssted AS i forbindelse med salget.

Dette vil si at Angvik Bygdestue BA sitter igjen med full råderett over Bygdastuå og det nye bygdestuekjøkkenet, helt gjeldfri.

De oppmøtte andelseierne ga utrykk for at de var meget godt fornøyd med vedtaket.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar