10. desember 2010

Sparebanken Møre sponser kunstgrasbanen

Angvik IL har fått tilsagn på kr 90 000,- fra Sparebanken Møre til bygging av kunstgrasbane. Sammen med de kr 500 000,- idrettslaget får for salg av grusbanen, begynner det nå virkelig å se lyst ut for dette prosjektet.Styret i Angvik IL, kommunens representant Olav Bjørn Nilssen og representanter fra Angvik Bygdelag hadde onsdag 8. desember et planleggingsmøte i saken, der hensikten var å få oversikt over spillemiddelsøknaden som skal sendes inn rett over nyår. De fleste brikkene er på plass etter at kommunestyret vedtok, med knapt flertall, ei støtte på kr 400 000,-.
Dette betyr at vi nå er svært nær en flott tilvekst til bygda og skoleområdet, nemelig en 60 x 40 kunstgrasbane, som kan stå ferdig allerede i 2011.

Det står fortsatt igjen noe arbeid med å få inn gaver/sponsormidler, selv om finansieringsplanen allerede er på plass.
Også må selvfølgelig spillemiddelsøknaden vedtas.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar