22. desember 2010

Angvikpostens juleutgave i papirformat

Angvikposten i papirformat er i trykken og vil bli levert ut til alle postkasser i Angvik, innover Brakstadstranda, Aspåsen, Fagerlia, Blikkåsen og utover mot Sogna.

Vi håper alle i bygda og i områdene rundt setter pris på denne utgava. Vi vil også samtidig legge ved en giro, en frivillig kontingent om en vil, pålydende kr. 100,-, som vil gå til arbeid med utvikling og prosjekt i bygda.

Vil også oppfordre folk om å komme med stoff til avisa, ideer om eventuelle prosjekt og lignende.

Angvik Bygdelag og Angvikpostens redaksjon takker alle lesere og bidragsytere gjennom året, og ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Vi sees igjen på nyåret med nytt og spennende stoff.

Her kan du lese den trykte utgaven av Angvikposten.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar