13. november 2010

Nå blir det endelig kjøkken på Bygdastuå!

Arbeidet med å innrede kjøkkenet på Bygdastuå har startet. På grunn av at det meste av arbeidet er lite egnet for dugnad har styret i Angvik Bygdastue BA besluttet å leie inn Angvik Byggkompani på fastpris for å ferdigstille kjøkkenet.

Som bildet viser er Terje Angvik fra Angvik Byggkompani allerede godt i gang med innredningsarbeidet. Kjøkkenet skal være klart til bruk litt ut på nyåret.
Det at det må leies inn profesjonelle til å utføre jobben vil selvsagt medføre en økt kostnad. Styret er derfor også godt i gang med å se på hvordan utbyggingen skal fullfinansieres. En god del er på plass, men det mangler også noe. Styret vil i den forbindelse oppfordre alle som kan tenke seg å bidra økonomisk til kjøkkenutbyggingen om å ta kontakt med Bjørnar Danielsen på
tlf. 412 98 705 for å tegne andeler i Angvik Bygdastue BA.

Retningslinjer for booking og bruk av Bygdastuå.
Styret opplyser også at det nå arbeides med å lage en perm med retningslinjer for booking og bruk av Bygdastuå. Et utkast er allerede til korrekturlesing. Retningslinjene vil selvsagt bli lagt ut på Angvikposten så snart de er vedtatt. Det vil også bli lagt ut permer på Bunnpris Angvik, Bygdastuå og på Hotellet.
Det har vært en del usikkerhet om reglene for bruken av Bygdastuå. Målet er at med de nye retningslinjene så skal all usikkerhet være ryddet av veien. Bygda har klart å lage et utrolig trivelig lokale som andre bygder kan misunne oss. Det er opp til oss selv å benytte det!
Angvikposten ser ingen grunn til at ikke det sosiale livet i bygda skal blomstre i tida framover!0 kommentarer:

Legg inn en kommentar