9. juli 2010

Idrettsplassen ble vedtatt solgt

Ekstraordinært årsmøte i Angvik Idrettslag 30/6:


Onsdag 30/6 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Angvik Idrettslag. Saken var eventeult salg av idrettsplassen vår. Angvik Idrettslag har i de siste 2-3 årene jobbet med å få til en kunstgrasbane i bygda. I det siste er det meldt interesse for kjøp av idrettsplassen og dette vil kunne gi oss egenkapital som er en stor fordel for å realisere prosjektet.Det var 15 personer som møtte for å diskutere og avgjøre saken. Det ble mange interessante innlegg både om salg av idrettsplassen og plassering av kunstgrasbanen. Men til slutt ble det vedtatt om følgende:
Idrettslaget kan selge idrettsplassen forutsatt: 1 at idrettsplassen blir solgt til rett pris. 2 midlene blir øremerket til kunstgrasbane.


Videre skal det opprettes et eget utvalg som skal jobbe videre med salget av idrettsplassen og kunstgrasbaneprosjektet.


Så dersom noen i bygda føler at dette er noe de vil være med å jobbe videre med, er det bare å ta kontakt med Thomas (41457477) eller Espen (95151559).

Angvik IL

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar