27. mai 2010

Sterk befolkningsvekst i Angvik

Siste statistikk fra SSB viser en vekst i 6636 Angvik fra 09.02.2009 og fram til 26.05.2010 på +3. Går en tilbake til 1.april 2004 er veksten på hele 17 personer. Dette er i særklasse det distriktet i hele kommunen hvor en opplever en så positiv vekst.
Det som også er positivt det siste året er at våre nabobygder, Flemma og Osmarka også har hatt en positiv vekst på + 2 personer i begge bygdene. Det vil si at hele indre Gjemnes har hatt vekst, mens resten av kommunen har hatt nedgang fra 9. februar 2009 og fram til 25. mai 2010.
Les hele rapporten her:
Dette er et uttrekk direkte fra folkeregisteret pr.26.05.2010. Altså helt ferske data over folketallet i Gjemnes denne dagen.

Folketallet har med ujevne mellomrom blitt plukket opp og det kan til dels være store variasjoner fra den ene gangen til den andre. Det er mye flytting både inn og ut.

Mye av flyttingen ut ”ser vi ikke” for det kan være studenter som lenge ikke har bodd her i fysisk forstand som blir ferdig med studiene, får seg jobb andre plasser i landet og melder flytting mange år etter at de egentlig har flyttet.

Det som er det interessante er folketallsutviklinga over tid og hvor folketallet går ned på sikt og hvor det går opp. Hovedtrekkene i Gjemnes over flere tiår er de samme som i landet ellers.

Folk ”klumper seg sammen” noe som gjør at bosettingsmønsteret er helt annerledes i dag enn for 35-40 år siden.


Første gang det ble foretatt uttrekk av folketall med inndeling etter postnr. som er den eneste mulighet vi har var 1.april 2004.

1.april 2004 bodde det 2.658 personer i Gjemnes kommune.

26.05.2010 bor det 2.600 personer i Gjemnes kommune.

Dette er en nedgang i perioden på 58 personer.Det distriktet som har utmerket seg spesielt positiv retning i perioden fra 01.april 2004 er 6636 Angvik med en økning i folketallet på 17 personer.

Her følger folketallsdataene for 1.april 2004, 09.feb.. 2009 og 26.mai.2010.POSTSTED 1.APRIL 2004 09.02.2010 26.05.2010 Endr.09/2-26/5 Sum endr.6631 BATNFJ. 1.129 1.103 1.094 -9 -35

6633 GJEMNES 386 391 389 -2 + 3

6636 ANGVIK 258 272 275 +3 +17

6637 FLEMMA 255 232 234 +2 -21

6638 OSMARKA 188 163 165 +2 - 23

6639 TORVIKBUKT 442 445 443 -2 +1SUM 2.658 2.606 2.600 - 6 -58

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar