4. april 2024

NY tid for årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdestue


Årsmøte i Angvik Bygdelag og Bygdestue avholdes torsdag 2. MAI på Bygdastuå.

Eventuelle saker til årsmøte må være styret i hende 11. april, og kan sendes på epost til leder Kirsti Angvik på kirstiangvik@hotmail.com


Tidspunkt og agenda blir annonsert nærmere årsmøtedato.

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar