28. juni 2023

Full drift på Nessahamran

Mellom 200 - 250 meter med sammenhengende 
klopper opp til gapahuken er lagt.

Med en fantastisk dugnadsinnsats de siste ukene, begynner prosjekt klopp-sti å ta form. Ikke bare klopper, men også utvida platting oppe ved gapahuken,
grøfte-rensk og drenering av vegen oppover fra lunningsplassen.

Det står fortsatt igjen litt arbeid, men målet er å kunne gå noen lunde tørrskodd fra bygda og opp til gapahuken.

Det har vært arbeidet intensivt de siste ukene med 2 dugnadsøkter i uka. 

Det satses på å komme i mål før fellesferien.


Dugnadsiveren er det ingenting å si på.
F.v. Ola Indergård, Espen Kjærnli og
Terje Angvik.

Thor Kåre Dyrli rensker og drenerer
med maskinelt utstyr.

Kaffipausen nytes etter ei hard
dugnadsøkt. Bernt Angvik (nærmest), 
Bjørnar Danielsen og Thor Kåre
Dyrli


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar