16. mai 2023

Årsmøtereferat Angvik Bygdelag 20. april 20231.      Konstituering:

Ordstyrer: Kirsti Angvik
Referent: Kristin Lian
2 personer til å skrive under protokoll: Ola Indergård og Ketil Angvik

2.      Godkjenning og innkalling av saksliste

Ingen av årsmøtedeltakerne hadde kommentarer til innkallingen.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

3.      Årsmelding av leder Kirsti Angvik

Ingen av årsmøtedeltakerne hadde kommentarer til årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

4.      Regnskap for 2022

Regnskap for 2022 for Angvik bygdelag, Angvik bygdestue, Angvik treningssenter og Angvik-konsertane ble gjennomgått av Bjørnar Danielsen. Regnskapet er revidert av Roger Gaustad. Det ble spørsmål om pengene på bygdestua skal flyttes over til en annen konto med bedre rentebetingelser. Årsmøtet gir fullmakt til styret om å undersøke dette. Det ble også spørsmål om andel i Bygdabok for Angvik og omegn og «Fjell-slått». Bygdelaget må gå gjennom beholdningen og sjekke andelen. I regnskapet for treningssenteret ble det stilt spørsmål om det er sendt faktura til brannvesenet. Det ble også stilt spørsmål som gjelder avskrivingen på inventaret. Bygdelaget inviterer ansvarlig for treningssenteret på et styremøte. Ingen andre kommentarer til regnskapet.

5.       Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn forslag om vedtektsendringer. Vedtektene forblir uendret.

6.      Innkomne saker

Det er ikke kommet saker til styret.


7.      Valg

Valg av leder for 1 år.

Valgkomiteens innstilling: Kirsti Angvik

Årsmøtets vedtak: Kirsti Angvik

Valg av 1 nytt styremedlem for 2 år, der 2 er på valg hvert år. Valg av nye styremedlem:
Valgkomiteens innstilling:

Vegard Indergård (gjenvalg)

Irene Røe Sørvik (gjenvalg)

Unni Kjelleberg Solli (gjenvalg) (vara)

Årsmøtets vedtak:

Vegard Indergård (gjenvalg)

Irene Røe Sørvik (gjenvalg)

Unni Kjelleberg Solli (gjenvalg) (vara)

Styret for kommende periode blir:

Kirsti Angvik                     
Leder

Irene Røe Sørvik
Styremedlem

Kristin Lian
Styremedlem

Vegard Indergård
Styremedlem

Yngve Cappelen
Styremedlem

Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

Espen Solli (ny).

Årsmøtets innstilling:

Espen Solli

Valgkomiteens for kommende år blir:

Ann Ragnhild Dyrli
Bernt Angvik
Espen Solli

Revisorer
Valgkomiteens innstilling:
Jan Ketil Duaas (gjenvalg)

Revisorer for kommende periode blir:
Roger Gaustad
Jan Ketil Duaas

8.       Informasjon fra årsmøte

-          Gapahuk/klopp-sti. Bygdelaget skal få i gang en dugnad til å starte på prosjektet. Kloppene er kjørt opp. Utedoen skal også bli satt opp. Bygdelaget har søkt/skal søke om midler fra sparebankstiftelsen. Det er søkt en gang tidligere, men det dekket ikke kloppene fullstendig.

-          Det er fortsatt ikke kommet noe svar fra naturskadefondet i forhold til reparasjon av bru/sti etter ekstremværet Gyda. Det ble nevnt på årsmøtet at det er i ferd med å sprekke opp i beslagene på broa. Dette må sjekkes opp.

-          Det vil bli startet opp meldingstjeneste igjen fra bygdelaget gjennom styreweb, på bakgrunn av at det har vært ytret ønsker om dette. Årsmøtet gir fullmakt til styret om hvordan dette skal gjøres i forhold til pris og medlemskap av meldingstjenesten.

-          Et ønske fra bygda og bygdestua sine andelseiere er at det skal komme klarere retningslinjer mellom hotellet og andelseiere. Dette har også vært på agendaen tidligere. Det er nå satt opp en gruppe som skal arbeide med dette videre.

-          I forhold til bygdeutvikling og boligutvikling forteller Vegard Indergård at det ventes per dags dato svar på noen prosjekter fra det kommunale.

-          Det ble informert om Flemma Gravstedforening av Ann Ragnhild Skjølsvik.

Årsmøtet hevet

Referent: Kristin Lian

 

 

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar