1. mars 2023

13, 5 millioner til rehabilitering og ombygging av Angvik skole

På kommunestyremøte 28. februar ble det et enstemmig vedtak om ombygging av resterende areal som ikke ble tatt med i siste ombyggingsrunde. Totalrammen som er avsatt er kr 13,5 mill.

Dette er en rehabilitering og ombygging som omfatter modernisering av personalrom, kontor til rektor, garderobe/dusjanlegg, toaletter og renholdsentral.

Det ble i møtet opplyst av ordføreren at gymsalen også blir planlagt pusset opp og malt, men at det her blir sett på muligheter om å skaffe tippemidler til tiltaket.

Det er planlagt igangsatt så raskt som mulig og ferdigstilt senest til skoleåret 2024/2025.

Nye tegninger for den vedtatte ombygginga
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar