8. september 2022

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdestue

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdestue avholdes onsdag 5. oktober kl. 19.00 på Bygdastuå.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før, dvs innen onsdag 14. september.

Saker og program blir publisert senere. 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar