10. november 2018

Folksomt på åpning av Fabrikksaga


Med Bjørn Brubæk og Erling Hoem på flankene, klipte
geitbåt-guru Jon Bojer Godal av snora til stor begeistring for de
framøtte. Initiativtakere Stig O. og Eli Jacobsen så til at
snorklippinga ble gjort "etter boka":).
Det ble åpning med bukkehornspill, taler, bakels og graut når det nye tilskuddet til kulturopplevelser i bygda, Fabrikksaga, ble åpnet lørdag formiddag.

Mange var møtt opp for å ta del i åpninga, som startet inne i Shipnor sine lokaler som ligger tett ved. Her åpnet Stig O. Jacobsen med å ønske alle velkommen. Deretter ble det bukkehornspill av Erling Hoem, taler av forskjellige involerte og servering av kaffi, bakels og graut før alle gikk over til Angviksaga for snorklipping.


Fabrikksaga byr på sagbruks- og båtbygger-historie med flotte lyssatte bilder med tekst på veggene, Båten Hoemsgeita er krona på verket og er flott lyssatt fra alle kanter.

En tur innom "saga" anbefales på det varmeste (selv på en kald dag) om en er innom bygda for en visit. Det meste kan også oppleves fra utsiden, da mye av den gamle saga har fått glassfasade.

Bilder av hele åpninga følger under (alle foto Angvikposten);
Stig O. Jacobsen ønsket velkommen på vegne
av seg selv og kona Eli Jacobsen, som er
initiativtakere for restaureringa av Fabrikksaga.
Åpning med bukkehornspill av Erling Hoem,
som har donert Hoemsgeita til museumet.Mange møtte fram for å få med seg åpninga


Jon Bojer Godal har vært med som viktig
bidragsyter i form av sin fantastiske
kunnskap om geitbåter

Produksjonslokalene til Shipnor var godt egnet til
 åpningssermoni og matservering når tempraturen ute var
av det kaldere slaget.
Erling Hoem var en av flere på talerstolen.
Hoemsgeita har ligget i Erling sitt naust
i mange år og han var glad for at den nå
har blitt ivaretatt på Fabrikksaga.Bjørn Brubæk, sønn til båtbygger Sigurd
Brubæk som bygde over 2000 trebåter i sitt
yrkesaktive liv, var takknemlig for at historia
om hans far har blitt en del av Fabrikksaga.
Bjørn og hans familie har også donert en god del
verktøy etter sin far.


Store og små var samlet til åpning.
Arne Johan Humberset i Hoem Bygdelag
takket for at Hoemsgeita blir ivaretatt
på Fabrikksaga.

Styremedlem i Angvik Bygdelag, Bjørnar
Danielsen overrakte blomster til Stig i
forbindelse med åpninga.
Snart klart for åpning.God stemning når snora ble klippet.


Versågod Stig på!
Applaus og biledtaking under snorklipping.


Folket strømmet på inn i Fabrikksaga

Arkitekt Nils Fiske sammen med sin fru Liv. Nils har som
vanlig tegnet bygget.


Nyrestaurert slede som ble brukt til kirkefart fra Aabak og
ned til Angvik for så å ro over fjorden til Tingvoll.Folket samla seg rundt Hoemsgeita.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar