2. juni 2015

Årsmøtevedtak i Angvik Bygdelag vedr. kommunestrukturen

Angvik Bygdelag avholdt årsmøte 01.06.15 i Bygdastuå ved Angvik Gamle Handelssted.
Ca. 32 personer møtte. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var kommunestruktur et tema på årsmøtet.

Her er en kort oppsummering av noe av det som kom fram i debatten om kommunestruktur på møtet:

Angvik Bygdelag anser det ikke som et alternativ at Gjemnes kommune består som egen kommune.
Møtet mente at det må åpnes for at dagens Gjemnes kommune kan deles.
Angvik Bygdelag vil undersøke interessen for at bygdelagene i indre Gjemnes sammen arrangerer et felles folkemøte om framtidig kommunestruktur.
Angvik Bygdelag mener det er svært viktig at Gjemnes kommune deltar aktivt i forhandlingene som romsdalskommunene nå signaliserer at de vil starte.
          
  _____________________________________________________________

Årsmøtet i Angvik Bygdelag 01.06.15 vedtok derfor enstemmig å sende følgende uttale til
Gjemnes kommune v/formannskapet:

Romsdalskommunene har nå signalisert at de vil starte forhandlingene om framtidig kommunestruktur. 
Angvik Bygdelag forventer at Gjemnes kommune tar initiativ til å bli aktivt med i disse forhandlingene,

slik at vi er i posisjon dersom Gjemnes velger å gå i retning Molde. 


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar