20. mai 2015

Et enstemmig Kommunestyre ba Eolus Vind Norge AS legge vekk planene

Det ble i går enstemmig vedtatt i Kommunestyret å be Elous
Vindkraft legge bort planene om vindkraftverk på Kjerringlia.
Gjemnes Kommunestyret skulle i går, 19.05.2015, behandle høring av forslag til utredningsprogram for Kjerringlia Vindkraft. Formannskapets og Rådmannens innstilling var følgende:

 Gjemnes kommunestyre ber om at saksutredningen ovenfor legges til grunn ved fastsetting av utredningsprogram for tiltaket Kjerringlia vindkraftverk. Kommunestyret vil på nåværende tidspunkt uttrykke stor skepsis til utbygging av Kjerringlia vindkraftverk.

På Kommunestyremøte kom det følgende forslag til vedtak fra Bjørnar Danielsen (Ap):

Gjemnes kommunestyre ber Eolus Vind Norge AS legge bort planene om vindkraftverk på Kjerringlia.


Fjellområdene på grensa mellom Gjemnes og Nesset er et av de siste større inngrepsfrie naturområdene på Romsdalshalvøya (INON-område). Dette er også et viktig regionalt friluftsområde.
Gjemnes kommune ønsker ikke en fragmentering av dette inngrepsfrie området.
En vindkraftutbygging på Kjerringlia vil få store negative konsekvenser for reiselivssatsinger, utmarksnæringer, bosetting og trivsel i indre deler av Gjemnes kommune.
Det er derfor også massiv motstand mot disse planene i lokalbefolkningen, noe folkemøtet på Osmarka den 25.03.15 var et meget tydelig bevis på.


Dersom Eolus Vind Norge AS på tross av dette velger å gå videre med planene, ber Gjemnes kommunestyre om at saksutredningen ovenfor, samt innkomne høringsuttalelser, legges til grunn ved fastsetting av utredningsprogram for tiltaket Kjerringlia vindkraftverk. 

Dette ble enstemmig vedtatt!


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar