9. januar 2014

Angvik Vassverk

Angvik Vassverk går inn i det nye året med rikelig tilførsel av godt vatn.

Men, administrasjonen ser etter hvert en tendens til at flere og flere ikke betaler vassavgifta til rett tid.
Pr. i dag  står 8,1 % av abonnentene til rest for avgift der forfallsdato var 25.10.2013!
Dette medfører mye ekstra arbeid, med utsending av purrebrev, og i neste runde, varsel om inkasso.

Vassverket ser seg derfor nødt til å skjerpe inn rutinene.

Fra og med 2014 vil det derfor bli lagt til et gebyr på kr 100,-  når det er gått to uker over forfallsdato (ved utsending av purring).

Ved ytterligere ubetalt, og det må sendes ut varsel om inkasso, blir det lagt til et gebyr på
 kr. 500,- (vedtatt i styremøte 13.08.2011.)

Dette er en oppfordring om at alle betaler til rett tid, slik at tilleggsgebyr blir unngått.


Angvik Vassverk, styret.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar