5. november 2013

Musikk-kafé utsettes

Musikk-kaféen som var annonsert ved plakat førstkommende søndag med Angvik Hornmusikk, utsettes til over nyåret.

Etter en totalvurdering der bl. a. et annet arrangement også blir avholdt i bygda samme dag, velger vi å utsette arrangementet til etter nytt år, sier formann i Angvik Hornmusikk, Kjetil Elvebakk.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar