3. august 2013

Gangbrua tar form


Roger Gaustad, Svein Ola Indergård og Ola Indergård
diskuterer hvordan de skal montere rekkverk og sikring.
I forbindelse med Sommarkonsertane i Angvik, er dugnadsgjengen i full gang med å lage gangbru over elva. Det er tenkt at besøkende skal parkere ved Angvik Næringspark for så å gå over brua og langs elvebredden bort til markedsdagen på hotellet 10. august.

Dette er kun ei provisorisk bru, som vil bli erstattet med ei permanent bru litt lengre opp i elva
Hovedkonstruksjonen bak treverket er borerør fra en av
plattformene i Nordsjøen.
etterhvert.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar