20. januar 2012

Kundevalg for sparebankstiftelsen Tingvoll


Det skal avholdes kundevalgmøte for valg av 2 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Tingvoll.

Valget finner sted 13. februar 2012 kl. 19.00.

Du kan lese mer om valget på våre hjemmesider: www.iTingvoll.no


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar