17. november 2011

Infomøte Sparebankstiftelsen Tingvoll


Åpent informasjonsmøte på Angvik Bygdastue, tirsdag 29.11.2011 kl. 19.00.

Alle er hjertelig velkomne!


Vi skal utløse engasjement og inspirere frivillige lokalt!  Det vil vi gjøre ved å støtte prosjekt som har verdi over tid, og kommer mange til gode.
En vesentlig del av Sparebankstiftelsens overskudd skal benyttes til gaver i vårt distrikts lokalsamfunn. I 2012 påregner vi å ha betydelige gavemidler til disposisjon.
Gjennom vår gavevirksomhet og bidrag, ønsker vi å involverer frivillige lag og enkeltpersoner til å realisere prosjekter som vil skape økt trivsel, stolthet og aktivitet i våre lokalsamfunn.
Sparebankstiftelsen vil yte bidrag til et bredt spekter av allmennyttige formål. Styret i Sparebankstiftelsen har for kommende år besluttet at følgende formål skal prioriteres:
  • for 2012 - "Samlingsplassen vår!"
     
  • for 2013 - "Ut i naturen!"
Det er lagt opp til to årlige søknadsrunder. Søknadsfristen for første tildeling er 1. april 2012 og for neste runde 1. september 2012.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar