6. mai 2011

Nesset Sparebank sponser "Bygdastuå" med kr. 10.000,-

Torsdag 5. mai mottok Bygdastuå kr. 10.000 i sponsorstøtte fra                  Nesset Sparebank.
Banken blir med dette andelseier i Angvik Bygdastue BA.
Pengene kommer godt med i en tid med store investeringer til ferdigstillelse av kjøkkenet på Bygdastuå.

Styret i Angvik Bygdastue BA takker Nesset Sparebank for støtten!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar